Disclaimer

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Vraag altijd voordat u boekt of er op de door uw uitgekozen reis zaken zijn gewijzigd. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Marokko Natuurlijk website, brochures, advertenties en overige publicaties. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Marokko Natuurlijk is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Marokko Natuurlijk gecreëerde internetsites, brochures, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties. Marokko Natuurlijk wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Marokko Natuurlijk gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite(s), brochures e.d. verwijzen, af. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die geen eigendom zijn van Marokko Natuurlijk zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Marokko Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze internetsites of bronnen. Marokko Natuurlijk is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Marokko Natuurlijk website. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Marokko Natuurlijk worden gewijzigd. Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit Marokko Natuurlijk website,brochures, advertenties en overige publicaties mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.